Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình

Globalvisions là một doanh nghiệp hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện, bên cạnh các hoạt động sôi động trong kinh doanh thì Globalvisions luôn tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp mà cụ thể là quan tâm chăm lo cuộc sống tinh thần cho từng Cán Bộ - Nhân Viên. Đặt biệt, trong nhiều năm qua Tập Đoàn luôn nỗ lực khởi xướng, tài trợ và đóng góp vào nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, thiết thực góp phần vào sự phát triển xã hỗi vì một Việt Nam dân giàu nước mạnh.

Tuyển Dụng